6. Sowjetunion

Am 20. September 1955 wurde in Moskau das Abkommen über die Beziehungen zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Sowjetunion von dem Premierminister Otto Grotewohl und dem Vorsitzenden des Ministerrates der Sowjetunion, N. A. Bulganin, unterzeichnet.

La 20 septembrie 1955, s-a semnat la Moscova, acordul asupra relaţiilor dintre Republica Democrată Germană si Uniunea Sovietică, de către primul ministru Otto Grotewohl şi preşedintele Consiliului de Miniştri al Uniunii Sovietice, N. A. Bulganin.

No comments: