22. Königreich Jemen

Der Stellvertretende Premierminister und Minister für Auswärtige Angelegenheiten des Königreichs Jemen, Kronprinz Emir Seif el-Islam Mohammed el-Badr, hat anläßlich seines Besuches in der Deutschen Demokratischen Republik das große Generatorenwerk VEB Bergmann-Borsig in Berlin besucht.

Locţiitorul primului ministru şi ministru al Afacerilor Externe al Regatului Jemen, principele moştenitor Emir Seif el-Islam Mohammed el-Badr, a inspectat cu ocazia unei vizite în Republica Democrată Germană şi marea întreprindere naţionalizată pentru construcţia de generatoare Bergmann-Borsig din Berlin.

No comments: