5. Sowjetunion

Der Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik hat in Berlin einen Empfang zu Ehren von N. A. Bulganin und N. S. Chruschtschow gegeben. Von links nach rechts: N. S. Chruschtschow, Mitglied des Präsidiums des Obersten Sowjets der Sowjetunion, N. A. Bulganin, Vorsitzender des Ministerrates der Sowjetunion, und Premierminister Otto Grotewohl.

Consiliul de Miniştrii al Republicii Democrate Germane a dat în Berlin o recepţie în onoarea lui N. A. Bulganin şi N. S. Hrusciov. De la stînga la dreapta : N. S. Hrusciov membru al Prezidiului Inaltului Soviet al Uniunii Sovietice, N. A. Bulganin, preşedintele Consiliului de Minştrii al Uniunii Sovietice şi primul ministru Otto Grotewohl.

No comments: