15. Demokratische Republik Korea

Eine Regierungsdelegation der Demokratischen Republik Korea hat die Deutsche Demokratische Republik besucht. Ministerpräsident Kim Ir Sen, Botschafter Pak Kil Jon und Oberbürgermeister Friedrich Ebert (von links nach rechts), beim Abschreiten einer Ehrenkompanie der Nationalen Volksarmee in Berlin.

O delegaţie guvernamentală a Republicii Democrate Correene a vizitat Republica Democrată Germană. Preşedintele Cabinetului de Miniştri, Kim Ir Sen, ambasadorul Pak Kil Jon şi primarul Friedrich Ebert (din stînga la dreapta), la trecerea în revistă a unei companii de onoare a armatei populare naţionale la Berlin.

No comments: